SOFT TARGETS PROTECTION INSTITUTE

Konference UTB ve Zlíně k ochraně měkkých cílů


Datum události: 19.11.2015

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně připravila mezinárodní konferenci Bezpečnostní technologie systémy a management, která se zaměřila na ochranu prvků kritické infrastruktury a měkkých cílů. Náš institut měl tu čest na této konferenci také vystoupit.

Více informací na www.btsm.utb.cz.