SOFT TARGETS PROTECTION INSTITUTE

SOFT TARGETS PROTECTION INSTITUTE

Náš institut se zabývá rozvojem bezpečnosti měkkých cílů - míst, organizací či akcí s přítomností většího počtu osob a současně absencí či nízkou úrovní zabezpečení proti násilným útokům. Institut tvoří bezpečnostní odborníci s mnohaletou praxí s praktickým výkonem bezpečnosti pro mimořádně rizikové, mezinárodní subjekty. 

Náš bezpečnostní přístup je zaměřený na člověka – útočníka, personál, management případně další osoby zapojené do situace. Naše strategie, taktika, metody i výcviky se proto zaměřují na lidský faktor při rozvoji bezpečnosti měkkých cílů proti násilným útokům.

Naše činnost se zaměřuje na

  • Krizový management -  příprava měkkých cílů na zvládání situace po závažných incidentech
  • Bezpečnostní management - zajištění bezpečnostního managemtnu, případně odborná podpora managementu měkkých cílů
  • Bezpečnostní strategie, analýzy hrozeb a rizik, audity bezpečnosti - pro ujasnění priorit a dlouhodobějšího účelného směřování
  • Komunikace - jako klíčový nástroj spolupráce a řízení nejen pro krizové situace
  • Krátkodobou fyzickou ochranu specializovanou na profilování a schopnost ozbrojené reakce
  • OSINT - monitoring a analýzy útoků na měkké cíle v Evropě