Co děláme

Bezpečnostní studie a vyhodnocení ohrožení

Kvalitní bezpečnostní systém se neobejde bez primární bezpečnostní analýzy a ujasnění strategie. Analýza a strategie slouží k tomu, aby všechna budoucí rozhodnutí o tom či onom bezpečnostním opatření dávala smysl vzhledem ke skutečným potřebám. 

U měkkých cílů je zvlášť důležité správně zasadit jednotlivé modi operandi do konkrétního prostředí s cílem identifikovat ta místa a časy, kdy je daný objekt vzhledem ke své charakteristice nejohroženější.  

Náš institut se zabývá rozborem metod vyhodnocování rizik a bezpečnostnímu plánování pro objekty ohrožené extrémnímu násilí. Zabýváme se jak zhodnocením stávajícího zabezpečení (audit) tak i zpracováním bezpečnostních studií s návrhem rozvoje bezpečnostního systému.