Náš tým

Náš tým

Ing. Dora Lapková, Ph.D.

 • ředitelka Soft Targets Protection Institute, z.ú.
 • tajemnice Ústavu bezpečnostního inženýrství Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně
 • odbornice v oboru bezpečnostní technologie, systémy a management
 • absolventka certifikovaných programů Risk Management (Exin) a Business Continuity Manager (Tayllorcox)
 • instruktorka sebeobrany II. třídy s akreditací MŠMT


Bc. Tereza Šternová

 • vedoucí analytička a Office Manager Soft Targets Protection Institute, z.ú.
 • Agenda & New Media Manager, Česko-izraelská smíšená obchodní komora (v letech 2012 až 2015)
 • bezpečnostní pracovnice společnosti EL-AL (v letech 2011 až 2014)
 • specialistka krizového managementu


Mgr. David Rožek

 • analytik Soft Targets Protection Institute, z.ú.
 • CEO společnosti Synergia management Czech s.r.o.
 • student Ph.D. programu Policejní akademie se zaměřením na výzkum mezinárodního terorismu a ochranu měkkých cílů


Ing. Zdeněk Kalvach 

 • zakladatel a předseda správní rady Soft Targets Protection Institute, z.ú. 
 • zástupce ředitele bezpečnosti Rádia svobodná Evropa / Rádia svoboda
 • člen poradního sboru Odboru bezpečnostní politiky a prevence kriminality Ministerstva vnitra ČR a bývalého poradního týmu pro otázky extremismu a terorismu
 • autor Metodiky ochrany měkkých cílů vydané Ministerstvem vnitra ČR (v roce 2016)
 • vedoucí bezpečnostního týmu Rádia svobodná Evropa / Rádia Svoboda (v letech 2011 až 2014)
 • vedoucí bezpečnosti Židovské obce v Praze (v letech 2004 až 2009)
 • absolvent Counter-Terror Executive Certificate Program izraelského bezpečnostního institutu ICT při Interdisciplinary Center, Herzliya
 • absolvent bezpečnostního výcviku ICTS dle standardů Transportation Security Administration, USA pro leteckou bezpečnost


PhDr. Petr Brichcín, Ph.D., MBA

 • zakladatel a člen správní rady Soft Targets Protection Institute, z.ú.
 • Psycholog (od 1992)
 • Managing partner, Brain Point (od 2005)
 • Vysokoškolský učitel - UK, TUL, JČU, VŠEM (v letech 1998 až 2014)        
 • Personální ředitel, Fosfa a.s. (v letech 2008 až 2010) 
 • Vědecký pracovník Psychologického ústavu Akademie věd ČR (v letech 1999 až 2003)